top of page

ביצוע רכישות באתר 
 

 1. ביצוע רכישות באתר, יתבצע על ידי משתמש אשר מלאו לו 18 שנים אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף.

 2. הרכישה באתר מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי.

 3. בעת אישור הרכישה באתר, יקבל המשתמש אישור קבלת תשלום ומשלוח.

 4. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. הנמצא משמאל לסל הקניות השירות שניתן במסגרת החברה מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").  על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילת הקישור "משלוחים"

  יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

 5. המחירים באתר כוללים מע”מ אלא אם נאמר אחרת.

 6. במידה וזקוק הרוכש באתר לליווי והדרכה באמצעות טלפון ו/או התכתבות ו/או כל אמצעי תקשורת . אמצעי התקשורת יבחר על ידי החברה  לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 7. משתמש הרוכש שירות באתר ו/או הרשאה לשימוש בתכנים המצויים באתר מבצע זאת באופן אישי לצרכיו האישיים ולמטרותיו הפרטיות בלבד.

 8. התמורה ותנאי התשלום עבור רכישת התכנים והשירותים המוצעים באתר מצוינים לצד המוצר.

  דמי משלוח

 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח ואת מינימום ההזמנה עבור כל איזור מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

 10.  בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח כמפורט להלן:  
  10.1 בין נתניה לרחובות עלות המשלוח תהיה על סך 30 ש"ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 400 ש"ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 400 ש"ח יהיו ללא עלות.
  10.2 עבור אזורים צפונית לנתניה ודרומית לרחובות, דמי המשלוח יהיו בעלות שונה אשר תצויין במעמד ההזמנה בהאתרם למרחק. 

 11. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

  ביטול רכישה 

 12. על פי חוק לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה אונליין, עבור  :

 13. מוצרים מתכלים.

 14. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

 15. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 16. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה,  קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.​

  החזרת מוצרים

 17. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

 18. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

 19. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

 20. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

   

המשלוחים שלנו יוצאים ביום שישי - לאזורי החלוקה לחצו כאן

הזמנות יתקבלו באהבה עד יום חמישי בבוקר

bottom of page